Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home3/linda/public_html/sahipsizkopeklerkampanyasi.nl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298
Banka no: 4011891, Actiezwerfhonden, Zonnemaire IBAN NL62INGB0004011891 BIC / SWIFT-Code: INGBNL2A ING Bank-Amsterdam
PayPal üzerinden bagis yapabilirsiniz.

Turkiye

Farklı iki yüzü olan bir ülke; Türkiye videosu (Turkey a country with two faces) a video

turkijekemer11tuzla19deca1

 

 

 

 

 

 

 

Yüzölçümü ve Nüfusu

 

Türkiye’nin yüzölçümü 779.452 kilometrekare olup, Hollanda’dan 18, Almanya’dan 2 ve Birleşik Krallık’tan (İngiltere) 3 kez daha büyüktür.

 

Nüfusu 70 milyondur. Hollanda nüfusunun 4 katıdır. Almanya’nın nüfusu 82,5 milyon, Birleşik Krallığın ise 60.2 milyondur.

 

Nüfusun %70’i büyük şehirlerde yaşamaktadır. 2,94 milyonluk nüfusu ile Ankara başkenttir. Ancak ülkenin en büyük şehri İstanbul’dur. 1990 yılında yapılan nüfus sayımında nüfusunun 7,3 milyon kişi olduğu tesbit edilmiştir. 2004 yılında ise nüfusun 12 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu rakkamlar 2015 yılında resmi verilere göre 15 milyona yakındır. İstanbul’un yüzölçümü 5712 kilometrekaredir. Amsterdam’dan 26, Berlin’den 6,5 ve Londra’dan 4 kez daha büyük bir alana sahiptir.

 

 

Coğrafi Konumu, Fiziksel Özellikleri ve Tabiatı

turkij11

 

 

 

20Ihlara1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin 755.688 kilometrekarelik büyük bölümü Anadolu yarımadasında, Akdeniz ile Karadeniz arasında Asya topraklarında yer almaktadır. Ülkenin küçük bir bölümü, yaklaşık 23.764 kilometrekaresi, çoğunluğu İstanbul ve çevresi olmak üzere Avrupa kıtasındadır. Batıda Yunanistan ve Bulgaristan; doğuda ise Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye ile komşudur.

 

Türkiye’nin step, dağ ve ormanlık alanlarında fazla yerleşim yoktur.

Boz ayı, kurt, yaban domuzu ve panter türü yabani hayvanlara halen bazı bölgelerde rastlanabilmektedir. Ayrıca göçmen kuşların göç yolları üzerindeki önemli bir ülkedir. Boğaziçi ilk ve son baharda göç eden kuşların konakladığı önemli bir bölgedir.

 

Ayrıca güney sahilleri dev kaplumbağaların yumurtlama bölgesidir.

 

 

Anayasa, din, toplum ve reformlar

 

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde, ilk Cumhurbaşkanı da olan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Hollanda’daki gibi parlamenter demokrasi uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Nüfusun %99’u İslam dinine mensuptur.

 

Ülkenin her köşesinde okullar görülse de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüksektir. Türk hükümeti 1997’de soruna çözüm bulabilmek amacıyla zorunlu eğitimi 5 yıldan 8 yıla çıkartmıştır. (Örneğin Hollanda’da okula gitme yaşı 4-16 arasıdır.)

 

Türkiye, Avrupa Birliğine girme ve daha da demokraktik bir ülke olma amacıyla son yıllarda birçok yenilikleri gerçekleştirmiştir. Ölüm cezası (savaş hali dışında) kaldırılmış, Kürt azınlığa Kürtçe konuşma özgürlüğü gibi daha çok haklar tanınmış ve birçok yeni yasa ve reform Anayasaya eklenmiştir. 1 Ocak 2002’de erkek ve kadınlar kanun karşısında eşit sayılmışlardır.

 

 

Türkiye fiziksel özellikleri ve iklimi ile büyük farklılıklar gösteren geniş bir ülkedir.

 

 

Türkiye ve Avrupa Birliği

 

AB’ye üye ülkeler Türkiye’nin üyeliği konusunda ikiye ayrılmış bulunmaktadır. Türkiye’nin üyeliğini savunanlar demokrasinin ve insan haklarının gelişeceğini, ekonomik büyümenin gerçekleşeceğini öne sürmektedirler. Ayrıca üyeliğe kabul edilmemesi halinde Türkiye’nin AB’ye sırt çevirmesinden ve daha Islami hatta kökten dinci İslami bir ülke haline gelmesinden endişe duymaktadırlar. İleri sürülen bir diğer görüş de tarihi açıdan Türkiye’nin her zaman Avrupa’nın bir parçası olduğudur.

 

Karşıt görüşte olanlar Türkiye’nin büyük bir ülke olması nedeniyle diğer üye ülkeler üzerinde çok fazla söz hakkına sahip olacağını öne sürmektedirler. Ayrıca üye ülkelerle kıyaslandığında ekonomik açıdan henüz stabil olmaması nedeniyle, Türkiye’nin üyeliğe kabulünün maliyetinin çok yüksek olacağından çekinmektedirler. İlgilendikleri bir diğer konu da İslami değerlere sahip bir ülke olmasıdır. Unutulmaması gereken bir diğer husus büyük bölümünün Asya topraklarında olması ve bir Avrupa ülkesi olamayacağı karşıt görüştekilerin düşüncelerinde önemli rol oynamaktadır.

 

Türk Rotary Kulübü tarafından hazırlanan, Türkiye hakkında bilgi ve görüntüler içeren siteye buradan ulaşabilirsiniz:

 

http://www.goldenhorn-rotary.com/ercu/ERCU_FLASH_eng.htmlhttp://www.goldenhorn-rotary.com/ercu/ERCU_FLASH_eng.html