Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home3/linda/public_html/sahipsizkopeklerkampanyasi.nl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298
Banka no: 4011891, Actiezwerfhonden, Zonnemaire IBAN NL62INGB0004011891 BIC / SWIFT-Code: INGBNL2A ING Bank-Amsterdam
PayPal üzerinden bagis yapabilirsiniz.

Home

kısırlaştırma 5493 Kopek 1863 Kedi

Geçtiğimiz iki gün Tavsanli  bölgesinde 187 köpeği kısırlaştırdık ve 5 veteriner hekime kısırlaştırma ameliyatlarında anahtar deliği tekniği üzerinde eğitim verdik. Yakında Tavşanlı’da çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

 

piramide az turks

ActieZwerfhonden derneǧi birkaҫ senedir Türkiyedeki sahipsiz ve  barınaklarda yaayan kӧpeklerin durumunu  gündeme getirmek iҫin ҫalımalarını sürdürmektedir.

Derneǧimiz 19 nisan 2005’te ṣu amaҫla kurulmuṣtur:

Ikinci ve ϋçϋncϋ dϋnya ϋlkelerinin büyük kentlerinde bulunan sahipsiz sokak kӧpekleri sorununa ҫӧzüm amacıyla ‘Kısırlaṣtır ve ait olduǧu yere Bırak’ yӧntemini uygulamak iҫin ҫaba gӧsteren organizasyonlara para toplamak; ve bu yӧntemle geniṣ anlamda ilgisi olan veya bu yӧntemi ilerletebilmek iҫin  gereken bütün ҫalɪṣmalar iҫin.

Sorunun büyüklüǧü aҫısından derneǧimiz ṣu an sadece Türkiyedeki sokak kӧpekleri iҫin ҫalıṣmaktadır.

Sizin desteklerinizle ve sayısı az da olsa hevesli gӧnüllülerimizin sayesinde derneǧimiz kӧpeklerin durumunu düzeltmek için elinden geleni yapmakta. Fakat sorunlar hala ҫok büyük.

ActieZwerfhonden derneǧi kӧpeklere bulundukları yerde yardım etmeyi amaçlamakta ve kӧpeklerin Hollanda’da sahiplendirilmesi konusunda ҫalıṣmamaktadır.

Derneǧimiz:

1 2

 

 

 

Kısırlaṣtırma- ve eǧitim kampanyalari finanse ve organize ediyor.

Hükümet ve halk ile temas halinde sokak kӧpekleri ve genel anlamda hayvanlar hakkindaki zihniyeti deǧiṣitirmeyi amaҫlıyor.

Istanbul’da özel bir barınaǧı maddi ve malzeme ile destekliyor.

Imkanları el verdiǧi derecede acil durumlarda (tıbbi) yardımda bulunuyor.

Derneǧimizin  bu güne kadar gerҫekleṣtirdiǧi ṣeylerden bir kaçı:

2009 yılının sonunda orman barınaǧı kapanma noktasına gelmiṣ bulunuyordu. Bunun ϋzerine ActieZwerfhonden Lahey’deki Türk konsolosluǧu ve Ankaradaki Orman Bakanlıǧı ile temasa geçti. Bu temasɪn sonucu sorumlu bakanın yasa deǧiṣikliḡi ӧnermesiydi. Yasa deǧisikliǧine göre Bakanlıǧın bölge departmanları sahipsiz köpeklerin barınması ve bakımı için yer verme mecburiyetinde olacaklar.

Derneǧimiz bir bilgilendirme filminin prodüksyonunu finanse etmiṣtir. Film birҫok defa Türk televizyonunda yayınlanmıṣtır ve SHKD’nin eǧitim projeleri iҫin kullanılmaktadır.

Bu eǧitim projesi iҫin gerekli 2000 kitapcıǧın baskısı ActieZwerfhonden tarafından finanse edilmiṣtir.

Derneǧimiz orman barınaǧında 200 aҫ karnı doyurmakta ve 50 kӧpeǧin daha ‘Dostlar Projesi’ (uzaktan kӧpek dost /‘evlat’ edinmek) ile  yiyecek ve tıbbi bakımlarının masraflarɪnɪ karṣılamaktadir.

Derneǧimiz 2009 yılında Sütçüler kӧyünde ilk kısırlaṣtırma kampanyasını organize ve finanse etmiṣtir ve ondan sonraki yıllarda bunun devamını getirmiṣtir ve getiremeye devam edecektir.  ActieZwerfhonden’ın maddi yardımlarıyla ṣu an ortalıkta dolaṣan birҫok sokak kӧpeǧinin kısırlaṣtırılması ve tıbbi bakım gӧrmesi saǧlanmıṣtır.

3 4

Derneǧimizin gurur ve minnet duygulari ile bildirir:

Trouw gazetesinin 2012 yɪlɪnda düzenlemiṣ oldugu ‘Top 10 hayırlı iṣ’ sıralamasında ‘doǧa, çevre ve hayvanlar’ kategorisinde birincilik derneǧimize aitti.

Sanatçɪ bayan Ria Bremer derneǧimize duyduǧu sonsuz güven nedeniyle ismini uzun bir süre iҫin ActieZwerfhonden’a baǧlamɪṣtɪr.

Hollanda’nın dıṣında sokak kӧpekleri sorunuyla ilgilenen diǧer organizasyonlarla iyi bir iṣbirliǧi iҫindeyiz.

Farklı hayvan dergilerinde, ӧzellikle Hart voor Dieren ve M&MD’de ActieZwerfhonden’ın yaptıǧı iṣlere sürekli  yer verilmesinden çok memnunuz. Aynı zamanda hayvanlarla ilgili E-dergilerinde ve websitelerinde de ActieZwerfhonden hakkında yazilara yer veriliyor.

Sonuncu olarak baḡɪṣta bulunan vefalɪ dostlarɪmɪzin olmasından, bunlarɪn bazılarının eski yӧnetim üyelerimiz olmasından, büyük bir enerji ve hevesle ҫalıṣan gӧnüllülerimiz ve bizi cani gӧnülden destekleyen yardımsever sponsorlarımız olmasından kıvanҫ duyuyoruz.

ActieZwerfonden geniṣ websitesinde Türkiyedeki kӧpeklerin durumunu gündeme getirmek iҫin ve aynı zamanda insanların hayvanlara bakıṣlarını degiṣtirmek  iҫin, detaylɪ bilgi vermeyi amaçlɪyor, ki sokak kӧpekleri sorununun tek ve en doǧru ҫӧzümϋ olan ‘Kısırlaṣtır ve ait olduǧu yere Bırak’ yӧntemini uygulayabilmek iҫin insanlarɪn konuya farklɪ açɪdan bakmalarɪ gereklidir. Yӧntemin ne iҫerdiǧini ve neden bӧyle bir yolu seçtiǧimizi websitemizde okuyabilirsiniz.

Websitemizde sokak kӧpekleri ile iligili sorunları, Türkiye’deki durumu ve desteklediǧimiz diǧer projeler hakkɪnda haberleri okuyabilirsiniz. Menüyü takip ederek veya kalın basılı baǧlantılara tıklayarak istediǧiniz bölüme atlayabilirsiniz.

ActieZwerfhonden aracɪḡɪyla uzaktan bir kӧpek dost/’evlat’ edinebilirsiniz. Dost/’evlat’ edinerek SHKD orman barɪnaḡɪndaki kӧpeklere yardɪm etmiṣ olursunuz. Ayrɪca ayda bir euro’dan baṣlayan bir miktar para ile mama sponsoru olabilirsiniz. Kendinizi CNR’in (Kɪsɪrlaṣtɪr ve Bɪrak) veya ActieZwerfhonden’ɪn dostu olarakta kaydettirebilirsiniz. Kɪsacasɪ hangi projeyi desteklemek istediḡinizi kendiniz belirliyebilirsiniz.

Bunun yanɪ sɪra ϋrϋnlerimizden birini sipariṣ ederek derneḡemize yardɪmda bulunabilirsiniz. Bu ϋrϋnlerin satɪṣɪndan elde edilen bϋtϋn gelirler derneḡimiz tarafɪndan kӧpeklere yardɪm amacɪyla  kullanɪlɪyor. Ayrɪca boṣ kartuṣlarɪnɪzɪ toplama adreslerimize gӧtϋrerek maçlarɪmɪzɪ yerine getirebilmemiz için katkɪda bulunabilirsiniz.

Bize hayvan eziyetini ӧnlemekte yardɪmcɪ olun!!

ActieZwerfhonden derneḡi ve kӧpeklerin adɪna size çok, çok teṣekkϋr ederiz!!!

 

Leave a Reply